رونمائی فیلم “سالی” در جشنواره تخصصی تیلوراید

رونمائی فیلم “سالی” در جشنواره تخصصی تیلوراید

فیلم "سالی" با شرکت "تام هنکس" که روز جمعه برای نخستین بار در جهان در جشنواره تخصصی "تیلوراید" فلوریدا به نمایش در آمد، دو نوع مهارت حرفه ای را بر پرده می کشد: یکی مهارت حرفه ای خلبان چسلی سالنبرگر که روز ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ جت...