روند جمع آوری موترهای فرمان راسته در کابل و ولایات آغاز شد

روند جمع آوری موترهای فرمان راسته در کابل و ولایات آغاز شد

مقام‌ها در اداره ترافیک شهر کابل از جمع آوری و اوراق کردن ۶۶ هزار موتر فرمان راسته در این ولایت خبر می‌دهند.   «سید محبوب» مدیر ترافیک کابل گفت که حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۰، برای تردد موترهای فرمان راسته اسناد ۵ ساله...