روند رو به رشد برنامه میثاق شهروندی در هرات

روند رو به رشد برنامه میثاق شهروندی در هرات

روند کار برنامه میثاق شهروندی در شش ولسوالی ولایت هرات آغاز و در حال پیشرفت است.   مسئولان در اداره انکشاف دهات ولایت هرات می‌گویند که از طریق برنامه میثاق شهروندی برخی از پروژه‌های عام المنفعه را در ولسوالی‌های...