روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فبروری ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فبروری ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد

نخست وزیر ایرلند انتظار دارد که روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا پایان جنوری یا اوایل فبروری رسما آغاز شود. اندا کنی نخست وزیر ایرلند چهارشنبه در سخنانی تاکید کرد: انتظار دارم که ترزا می نخست وزیر بریتانیا روند...