روند توقف موترهای ویشی در هرات دوباره آغاز یافت

روند توقف موترهای ویشی در هرات دوباره آغاز یافت

پس از واکنش رانندگان موترهای ویشی به‌خاطر جمع آوری این موترها در هرات، مسئولان اداره ترافیک هرات می‌گویند که هم اکنون جمع آوری موترهای ویشی در هرات ادامه دارد. غلام دستگیر همایون، مدیر ترافیک هرات به تلویزیون چکاد گفته...