روند اخراج مهاجرین افغان از بریتانیا آغاز خواهد شد

روند اخراج مهاجرین افغان از بریتانیا آغاز خواهد شد

وزارت داخله بریتانیا گفته که اخراج شماری از پناه‌جویان افغان به دلیل ناامنی در این کشور از مدتی به این‌طرف متوقف بوده و اکنون با بهبود وضعیت امنیتی در کابل، آنان را اخراج خواهد کرد. ترزا مای، وزیر داخله بریتانیا گفته که...