رونالد نیومن: افغانستان سقوط خواهد کرد

رونالد نیومن: افغانستان سقوط خواهد کرد

رونالد نیومن سفیر پیشین امریکا در کشور، معاون سفیر پیشین امریکا در کابل و یک پژوهشگر ارشد نهاد پژوهشی بروکینگز در نامه‌ای نگاشته‌اند که حمله‌های طالبان و تحرکات داعش در افغانستان رو به افزایش است. این نهاد هشدار داده...