رولا غنی: جنرال دوستم به نوعی در حبس خانگی است

رولا غنی: جنرال دوستم به نوعی در حبس خانگی است

رولا غنی، بانوی نخست کشور گفته است که جنرال دوستم معاون نخست رییس‌جمهور غنی، به نوعی در حبس خانگی به سر می‌برد و در کارهای رسمی دولت سهم ندارد. این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که احمد ایشچی والی پشین جوزجان ادعا کرده است...