رولا غنی: دولت افغانستان باید خودش را آماده قطع کمک‌های امریکا نماید

رولا غنی: دولت افغانستان باید خودش را آماده قطع کمک‌های امریکا نماید

رولا غنی بانوی نخست کشور گفته است که تاکنون سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا در مورد افغانستان روشن نیست و به همین خاطر باید افغانستان خودش را آماده قطع کمک‌های امریکا نماید. بانوی نخست کشور در مرام بزرگداشت...