رولا غنی به دولت آلمان: در مقابل مهاجران افغان «صبر و سخاوت» پیشه کنید

رولا غنی به دولت آلمان: در مقابل مهاجران افغان «صبر و سخاوت» پیشه کنید

همسر رییس جمهور افغانستان یا بانوی اول این کشور از آلمان خواست در مقابل مهاجران افغان «صبر و سخاوت» نشان دهد. آلمان اخیرا اعلام کرده که شمار زیادی از مهاجران افغان را که درخواست پناهندگی شان رد شده، اخراج خواهند...