از روز جهانی عصای سفید (روشندلان) در هرات تجلیل شد

از روز جهانی عصای سفید (روشندلان) در هرات تجلیل شد

از روز جهانی عصای سفید (روشندلان) در ولایت هرات تجلیل شد. همزمان با تجلیل از این روز مسئولان در لیسه مسلکی روشندلان هرات از نبود تجهیزات در این لیسه نگران هستند. احمد طاهر فروتن آمر این لیسه گفت، روشندلان هرات با کمبود...