سلما به خانه‌های غوریان روشنایی می‌بخشد

سلما به خانه‌های غوریان روشنایی می‌بخشد

یک قسمتی از برق تولیدی بند سلما به ولایت غور اختصاص یافته است. فصل الحق احسان، رییس شورای ولایتی غور با بیان این مطلب گفته است که علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب وعده سپرده که تا سال آینده ولسوالی‌های شهرک، تولک و ساغر از...