روسیه پس از یک روز پاسخ آمریکا را داد

روسیه پس از یک روز پاسخ آمریکا را داد

روسیه در پاسخ به اقدام واشنگتن در اخراج دیپلمات‌های روس، دو دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد. «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت:«این دو دیپلمات به خاطر فعالیت مخفیانه برای سازمان جاسوسی آمریکا، سیا، از...