روسیه می خواهد موشک های پیشرفته را در مرز شرقی ناتو مستقر کند

روسیه می خواهد موشک های پیشرفته را در مرز شرقی ناتو مستقر کند

ولادیمیر شامانوف، رییس کمیته امور دفاعی در مجلس روسیه از احتمال استقرار موشک های پیشرفته اسکندر در شهر بندری کالینینگراد خبر داده است.   کالینینگراد بخش دورافتاده خاک روسیه است که در غرب این کشور و در حوزه بالتیک...