روسیه: برای ایجاد منطقه امن با مخالفان سوری توافق شده‌است

روسیه: برای ایجاد منطقه امن با مخالفان سوری توافق شده‌است

روسیه: برای ایجاد منطقه امن با مخالفان سوری توافق شده‌است   وزیر دفاع روسیه تاکید دارد برای ایجاد منطقه امن با مخالفان سوری توافق شده‌است. به اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی سرگئی شورگوی گفته است مقامات رسمی روسیه...