روسیه: ما با طالبان ارتباط داریم

روسیه: ما با طالبان ارتباط داریم

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و مسئول امور افغانستان در وزارت خارجه این کشور به سرویس خبری اینترفاکس گفته است: "منافع طالبان به‌صورت عینی با منافع ما منطبق است". کابلوف تأیید کرد "روسیه با طالبان ارتباط...