روسیه دستگاه “فاری ۱” را به ارتش سوریه تسلیم داد

روسیه دستگاه “فاری ۱” را به ارتش سوریه تسلیم داد

روسیه دستگاه جدید اطلاعاتی و نظامی را برای هدف قرار دادن دشمن در روز در اختیار ارتش سوریه قرار داده است. این دستگاه اطلاعاتی جدید "فاری ۱" نامیده می‌شود که از آن در روز و هنگام نبودن وضوح لازم برای کشف و نابود کردن دشمن...