روسیه در بهار آینده ۱۰۰۰۰ کلاشینکف به کشور می‌فرستد

روسیه در بهار آینده ۱۰۰۰۰ کلاشینکف به کشور می‌فرستد

ضمیر کابلوف نماینده خاص رییس‌جمهور روسیه برای افغانستان گفته که مسئله تسلیم دهی ده هزار میل ای کی ۴۷ "کلاشینکف" با مرمی های مربوط به آن از سوی وزارت داخله روسیه به کابل، نهایی شده است و ارسال این ماشیندارها در ماه جنوری...