روسیه در اجرای قانون با افغانستان همکاری می‌کند

روسیه در اجرای قانون با افغانستان همکاری می‌کند

روسیه در بخش اجرای قانون در افغانستان همکاری خواهد کرد. این همکاری به طور خاص در مبارزه با جنایات مربوط به قاچاق و تولید مواد مخدر صورت می‌گیرد. در این مورد معاون اول وزیر داخله روسیه دیروز در ملاقات با مشاور امنیت ملی...