روسیه بزرگ‌ترین کشتی یخ‌شکن اتمی دنیا را به آب انداخت

روسیه بزرگ‌ترین کشتی یخ‌شکن اتمی دنیا را به آب انداخت

بزرگ‌ترین کشتی یخ شکن اتمی جهان Arktika نام دارد و دارای یک راکتور دوگانه است. این کشتی روسی برای اهداف نظامی و ناوبری در قطب جنوب استفاده خواهد شد. ساخت Arktika در حدود ۱.۹ میلیارد دالر هزینه داشته است. مراحل ساخت این کشتی...