روسیه برای ورزشکاران پار المپیک دوپینگی خود مسابقه برگزارمی کند

روسیه برای ورزشکاران پار المپیک دوپینگی خود مسابقه برگزارمی کند

در پی محرومیت کاروان پارالمپیک روسیه به علت استفاده از مواد نیرو زا، ‌دولت این کشور اعلام کرد هفته آینده برای اعضای کاروان خود مسابقات دو روزه ای برگزار می کند. کمیته پارالمپیک روسیه می گوید که روز های ۷ و ۸ سپتامبر...