روسیه: امید اندکی برای احیای آتش‌بس در سوریه وجود دارد

روسیه: امید اندکی برای احیای آتش‌بس در سوریه وجود دارد

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه می‌گوید امید اندکی برای از سرگیری آتش‌بس در سوریه وجود دارد. سخنگوی کاخ کریمیا امروز اعلام کرد امید اندکی وجود دارد که آتش بس در سوریه از سر گرفته شود. همزمان سازمان ملل نیز اعلام کرد ارسال...