روسیه برخورد امریکا را درک نمی کند

روسیه برخورد امریکا را درک نمی کند

دفتر رسانه ای سفارت روسیه در واشنگتن در واکنش به تحریم های اعمال شده بر ضد مسکو گفته است که عملکرد امریکا بر ضد این کشور باعث تعجب است. سفارت روسیه در واشنگتن روز گذشته گفته است که سیاست این کشور در برابر مسکو تعجب برانگیز...