روسیه : اتمر واستانکزی حامیان داعش اند

روسیه : اتمر واستانکزی حامیان داعش اند

از چندی پیش دست داشتن مقام‌های ارشد حکومت ازجمله حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در امر تمویل و حمایت داعشیان در کشور مطرح بود. چندی پیش ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان که مدت یک ماه با نیروهای تحت امرش علیه داعش در ننگرهار...