روسیه: آمریکا قصد تغییر رژیم ایران را دارد

روسیه: آمریکا قصد تغییر رژیم ایران را دارد

روسیه بدین باور است که ایالات‌متحده آمریکا، قصد بر اندازی رژیم کنونی ایران را دارد.   روسیه به آمریکا سوء ظن دارد که در تلاش جایگزین کردن هنجارهای خود در سطح جهان می‌باشد. برخی از مقام‌ها در وزارت دفاع آمریکا...