روسیه، هند و ایران به روند صلح افغانستان پیوستند

روسیه، هند و ایران به روند صلح افغانستان پیوستند

گروهی زیر نام جی ۱+۶ برای پیشبرد و تسهیل گفت‌وگوهای صلح افغانستان ایجادشده است. در این گروه، افزون بر امریکا، چین و پاکستان؛ کشورهای هند، روسیه و ایران نیز افزوده‌شده‌اند. رسانه‌های ایرانی از قول حنیف اتمر، مشاور...