فروش سهام شرکت نفتی روسنف روسیه به خریداران بین‌المللی

فروش سهام شرکت نفتی روسنف روسیه به خریداران بین‌المللی

روسیه نزدیک به ۲۰ درصد از سهام شرکت نفتی روسنفت را به خریداران بین المللی فروخت. این سهام به قیمت بیش از ۱۰.۵ میلیارد یورو به فروش رفته و معادل ۲۲۰ هزار بشکه نفت خام از تولیدت این شرکت نفتی در روز است. فروش این میزان از سهام...