روستای هزار نفری در چین، ۲۹ جفت دوقلو دارد

روستای هزار نفری در چین، ۲۹ جفت دوقلو دارد

برخی از رسانه‌های محلی در کشور چین می‌گویند که در یکی از روستاهای این کشور که نفوس هزار نفری دارد، دارای ۲۹ جفت دوقلو می‌باشد.   این روستای بنام «روستای سالونگ« می‌باشد اما با داشتن ۲۹ جفت دوقلو، بنام روستای دوقلوها...