روستایی: طالبان مسلح ۲۵ مرکز درمانی را در بادغیس مسدود کرده اند

روستایی: طالبان مسلح ۲۵ مرکز درمانی را در بادغیس مسدود کرده اند

عبدالطیف روستایی سرپرست ریاست صحت عامه بادغیس می‌گوید، طالبان مسلح جهت جلوگیری از فعالیت کلینیک‌های صحی در برخی مناطق بادغیس ۲۵ مرکز درمانی را  مسدود نمودند. سرپرست ریاست صحت عامه بادغیس به تلویزیون چکاد می‌گوید،...