از روز ملی رضاکاران صحی در بامیان تجلیل شد

از روز ملی رضاکاران صحی در بامیان تجلیل شد

ریاست صحت عامه بامیان و نهادهای همکار این ریاست طی محفلی از رضاکاران صحی در این ولایت تجلیل کردند. داکتر مستوره شفایی، سرپرست ریاست صحت عامه بامیان گفت که در ولایت بامیان حدود یک هزار رضاکار صحی فعالیت دارند. خانم شفایی...