از روز زبان مادری در غور بزرگداشت به عمل آمد

از روز زبان مادری در غور بزرگداشت به عمل آمد

ده‎هاتن از فرهنگیان و جوانان غور، از روز زبان مادری در این ولایت بزرگداشت کرده‌اند. این فرهنگیان با خوانش اشعار فارسی و پشتو تاکید کرده‌اند که باید از تهاجم فرهنگی علیه زبان‌های ملی جلوگیری شود و آن‌گونه که این افراد...