روزی: پس‌ازاین پولیس در کرایه و یا گرو دادن خانه‌ها نقش دارد

روزی: پس‌ازاین پولیس در کرایه و یا گرو دادن خانه‌ها نقش دارد

فرمانده امنیه هرات گفته که پس‌ازاین باید پولیس در امر کرایه و یا گرو دادن خانه‌های مسکونی از سوی مالکان خانه‌ها در جریان گذاشته شود. آقای روزی که امروز در جلسه نظرسنجی تأمین امنیت در هرات صحبت می‌کرد افزود که چند...