روزی: “قاضی رحمت‌الله را نجات دادیم”

روزی: “قاضی رحمت‌الله را نجات دادیم”

قاضی رحمت‌الله، قاضی دادگاه ابتدایی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات روز گذشته از قید آدم‌ربایان آزاد گردید. این موضوع را امروز جنرال مجید روزی فرمانده امنیه این ولایت دریک نشست خبری بیان نموده و گفته که قاضی رحمت‌الله...