روزی خطاب به طالبان در ادرسکن: یا صلح یا مرگ

روزی خطاب به طالبان در ادرسکن: یا صلح یا مرگ

فرمانده امنیه هرات می‌گوید که طالبان در ولسوالی ادرسکن هرات دو راه دارند یا مرگ و یا ترک جنگ. وی که روز گذشته به این ولسوالی رفته بود در بین شماری از باشندگان این ولسوالی گفت که نیروهای امنیتی آن تعداد از مخالفانی که از...