روزی خداحافظی کرد

روزی خداحافظی کرد

بازنشستگی عبدالمجید روزی فرمانده پولیس هرات از سوی عبدالرووف احمدی سخنگوی این نهاد اعلام شد. آقای احمدی در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت:" جنرال روزی روز گذشته از سمت خود باز نشسته شد و تا زمان معرفی فرمانده جدید...