روزی به ادرسکن سفر کرد

روزی به ادرسکن سفر کرد

فرمانده امنیه هرات می‌گوید که درپیوند به قتل ولسوال ادرسکن ویک سربازش تا کنون ۶ تن بازداشت شدند. جنرال مجید روزی فرمانده امنیه هرات که امروز به ولسوالی ادرسکن سفر کرده بود با ابراز این مطلب درمیان باشندگان این ولسوالی...