روزنامه لوموند: “جبلیا با داعش همکاری داشت”

روزنامه لوموند: “جبلیا با داعش همکاری داشت”

روزنامۀ فرانسوی "لوموند" از کمک غیرمستقیم شرکت تولیدی سمنت فرانسوی در سوریه به داعش پرده برداشت. بر اساس گزارش این نشریه، شرکت تولیدی سمنت "جبلیا" واقع در شمال شرق سوریه بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ مبلغ هنگفتی پول را جهت...