روزنامه جمهوریت می‌گوید: تسلیم نمی شویم

روزنامه جمهوریت می‌گوید: تسلیم نمی شویم

روز گذشته، پولیس ترکیه، مراد صابونجو، سردبیر جمهوریت، آکین آتالای، ناشر روزنامه و و گورای اوز، نویسنده آن را بازداشت کرد. گفته می شود در مجموع حکم بازداشت ۱۳ تن از دست‌اندرکاران "جمهوریت" صادر شده است. افراد...