روحانی می‌گوید: نباید فساد را بزرگ کنیم و جار بکشیم

روحانی می‌گوید: نباید فساد را بزرگ کنیم و جار بکشیم

حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز در جلسه رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی خود در مجلس دهم، با اشاره به انتشار اخبار مربوط به فساد مالی و اختلاس در ایران گفت: "اگر فسادی است باید مبارزه کنیم نه اینکه بزرگ کنیم و طوری تبلیغ...