روحانی احمدی نژاد را محاکمه خواهد کرد

روحانی احمدی نژاد را محاکمه خواهد کرد

حسن روحانی، رییس جهمور ایران از کار کمیته برای بررسی خطاهای دولت دهم ایران به رهبری محمود احمدی نژاد خبر داد که به گفته وی فرصت آزاد کردن دو میلیارد دالر از سپرده های جمهوری اسلامی در بانک های آمریکا را از دست داده است. به...