روایتی مستند از فساد گسترده در آمریکا

روایتی مستند از فساد گسترده در آمریکا

تازه‌ترین گزارش منتشرشده توسط دو سازمان فعال در آمریکا "موسسه صداقت دولتی "و سازمان "صداقت جهانی " منتشر کرده است. در گزارش منتشرشده، روزنامه‌نگاران هر یک از ایالت‌های آمریکا، این ایالات را ازلحاظ ۲۴۵ شاخص که به ۱۳ طبقه...