روابط سیاسی افغانستان و سویدن وارد هفتادوپنجمین سال شد

روابط سیاسی افغانستان و سویدن وارد هفتادوپنجمین سال شد

مقام های افغان و سویدن هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس روابط سیاسی شان را در کابل تجلیل کردند. خانم ایزابیلا لوین وزیر همکاری‌های انکشافی سویدن در رأس یک هیئت عالی رتبۀ آن کشور به کابل آمده بود، با رییس جمهمور غنی دیدار...