تیرگی در روابط ترکیه و آمریکا

تیرگی در روابط ترکیه و آمریکا

وزارت خارجه ترکیه از شهروندان این  کشور که قصد سفر به آمریکا را دارند، خواست تا در صورت سفر به ایالات متحده اقدامات احتیاطی را فراموش نکنند.   مسئولان این وزارت، روز جمعه در این مورد به شهروندان ترکیه هشدار داد و دلیل...