روابط اسرائیل و یونسکو تعلیق شد

روابط اسرائیل و یونسکو تعلیق شد

به دنبال رأی اخیر سازمان «یونسکو» مبنی بر عدم وجود هیچگونه ارتباط میان یهودیان و مسجدالاقصی، اسرائیل تمامی همکاری‌های خود با این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. گفتنی است، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل...