رهبر کوریای شمالی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا وارد سنگاپور شد

رهبر کوریای شمالی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا وارد سنگاپور شد

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی برای دیدار از پیش برنامه ‌ریزی شده با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وارد سنگاپور شد.   ویویان بالاکریشنا، وزیر خارجه سنگاپور در فرودگاه از رهبر کوریای شمالی استقبال کرد. قرار است...