رهبر مذهبی ایران فرمانده ستاد نیروهای مسلح این کشور را برکنار کرد

رهبر مذهبی ایران فرمانده ستاد نیروهای مسلح این کشور را برکنار کرد

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران، در یک اقدام کم‌سابقه، فرمانده حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور را از کار برکنار و به‌جایش فرمانده محمد باقری را منصوب کرده است. فیروزآبادی سال‌ها به‌عنوان...