رهبر حزب استقلال بریتانیا پس از ۱۸ روز استعفا کرد

رهبر حزب استقلال بریتانیا پس از ۱۸ روز استعفا کرد

دایان جیمز تنها ۱۸ روز پس از انتخاب به رهبری حزب استقلال بریتانیا از این مقام استعفا می‌کند. او "مسایل شخصی و حرفه‌ای" را دلیل استعفای خود عنوان کرده است. خانم جیمز، یکی از چهار نماینده حزب استقلال بریتانیا در پارلمان...