خامنه ای: ما می‌توانیم مقابل این جاهلیت بایستیم

خامنه ای: ما می‌توانیم مقابل این جاهلیت بایستیم

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حملات عربستان سعودی به یمن گفته "ما همسایه هستیم. امنیت خلیج فارس به نفع همه است. اگر امن باشد استفاده می‌کنیم اگر ناامن باشد برای همه ناامن است." رهبر ایران...