رهبر تحریک طالبان پاکستان کشته شد

رهبر تحریک طالبان پاکستان کشته شد

وزارت دفاع ملی کشور خبر کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستان راتایید کرده است   بر بنیاد خبرنامه این وزارت ملافضل الله  در حمله هواپیماهای بدون سرنشین در ولایت کنر کشده شده است در عین حال رییس جمهور غنی نیز روز گذشته در...