رهبر بی‌رحم از قدرت کنار نمی‌رود

رهبر بی‌رحم از قدرت کنار نمی‌رود

با وجودیکه که یحیی جامع رییس جمهور گامبیا در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده اما تاکید دارد که از قدرت کناره گیری نمی‌نماید و همچنان رییس جمهور گامبیا است. این در حالی است، که محمد اولد عبدالعزیز رییس جمهور موریتانی در...